Zájmové kroužky

 přijímáme přihlášky pro šk.rok 2018/2019

Přihláška zde 

Členové naší radioamatérské organizace zabývající se prací s mládeží připravili pro naši budoucí generaci zájmový kroužek s názvem  

MLADÝ RADIOAMATÉR

Děti se zájmem o radioamatérskou činnost jsou v kroužku seznamovány s touto činností a samy se jí následně účastní. Vysílají pod našimi klubovými značkami, kde získávají své první zážitky a zkušenosti při navazování radioamatérských spojení po celém světě prostřednictvím éteru. Také se učí základům elektrotechniky, sestavují jednoduchá zařízení a pracují na PC. Další náplní kroužku je i výuka Morseovy abecedy, její praktické používání a další zájmové činnosti v oboru bezdrátových komunikací. Hlásit se mohou zájemci od 8 let věku, chlapci i děvčata.

Pravidelné schůzky jsou každý týden ve středu od 1600 do 1800 ,vedoucími kroužku jsou zkušení radioamatéři Petr Merker OK1XPA 

Pro ty, koho radioamatérská činnost neláká a chce se zabývat spíše jen praktickou elektronikou, je k dispozici zájmový kroužek  

MLADÝ ELEKTRONIK

V tomto kroužku se děti učí pracovat s elektronickými součástkami, sestavují různé elektronické obvody a získávají tak základní znalosti v oboru elektroniky. Další činností je pak programování jednočipových mikropočítačů a základy automatizace. 

Pravidelné schůzky jsou každý týden v úterý od 1600 do 1800, vedoucím kroužku je Petr Merker OK1XPA,.

Kontakt :  OK1XPA@gmail.com

 

 

Doubravka%20%28129%29Hrad1Hrad3Hrad4Hrad2Hrad5

 Den%20ml%C3%A1de%C5%BEe

Sponzoři

Mk Uk Logo tp Adecomputer logo